Slinger in de Amstel

Geweldig Gewei 'Slinger in de Amstel'  Op een steenworp van de drukke stad maar gewoon de zwanen kunnen zien landen, vissen zien springen en meerkoetjes nestje zien bouwen! Maar de boom waar Geweldig Gewei 'Slinger in de Amstel' is ontstaan vond het aller mooiste om te kijken naar de golfjes in het water. Geen wonder dat in alle takken deze golfjes terug te zien zijn. 76x102 cm